Theo dõi

Giữa máy in dùng kết nối network và loại máy in có kết nối USB thì cái nào tiện lợi hơn?

Máy in dùng kết nối network sẽ tiện lợi hơn vì nhiều máy tính trong mạng sẽ có thể sử dụng độc lập không phụ thuộc vào 1 máy tính nhất định.

Đây là giải pháp dành cho các văn phòng lớn, có số lượng bản in nhiều và tần suất sử dụng máy in cao. Bạn có thể cài đặt sử dụng máy in cho máy tính của từng người, hoặc cài máy in cho một máy tính duy nhất, rồi dùng máy tính đó chia sẻ máy in cho mọi người dùng khác.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận