Theo dõi

Tôi có thể đổi phương thức thanh toán cho đơn hàng không?

Khi muốn đổi phương thức thanh toán, Quý khách có thể yêu cầu hủy đơn hàng và đặt lại đơn hàng khác. 

Vui lòng xem hướng dẫn đặt lại đơn hàng theo các bước sau:

Bước 1: Vào Quản lý tài khoản

Bước 2: Chi tiết lịch sử đặt hàng

Bước 3: Chọn đơn hàng mà bạn vừa đặt và click chọn “Đặt hàng lại

Bước 4: Bạn sẽ trở lại bước Đặt hàng và thanh toán, chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Khi đặt lại thì đơn hàng đặt lại sẽ có mã sản phẩm mới, Quý khách có thể yêu cầu Vmax hủy đơn hàng cũ.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận